Grundvad Maskinstation Kloakservice Entrepenørarbejde Kombineret slamsuger

 • Kloakservice til private og erhverv.

 • Snitning og presning af halm og bigballer
 • Entrepenørarbejde, belægingsopgaver og rende- og minigraver
 • Grundvad maskinstation kan i år tilbyde presning af big baller med 2 big ballepresser.
  Desuden midi big (120x90) også med hurtiggående snitter og indbygget snitter.
  Mini big baller presning med hurtiggående snitter og indbygget snitter.
  Rundballepresning op til 1,80
  Presning af små baller (Morten Kock baller)
  Desuden tilbydes skårlægning af græs og presning og wrapning , mini /midi big og rundballer. og alle former for maskinstationsarbejde udføres.

Maskinstationopgaver

 • Snitning af halm med ferrisnitter. Velegnet til mink- og grisestrøelse
 • Køb af ny halm på skår, samt salg af wrap og hø
 • Presning af bigballer

Entrepenørarbejde

 • Alt gravning med rendegraver og minigraver

Stor jordvogn med 20 - 30 tons vogn

 

Belægningsopgaver i grus og fliser

 • Kombineret slamsuger og spuler til kloark og dræn.
 • Rørsøgning med kamera
 • Nedrivning af huse samt belægningstilbud
 • Etablering af dræn
 • Lækagesøgning med kamera

Eller kontakt Karsten Kolding på Mobil 22 83 75 33