Grundvad Maskinstation

 • Kloakservice til private og erhverv.
 • Snitning og presning af halm og bigballer
 • Entrepenørarbejde, belægingsopgaver og rende- og minigraver

Maskinstationopgaver

 • Snitning af halm med ferrisnitter. Velegnet til mink- og grisestrøelse
 • Køb af ny halm på skår, samt salg af wrap og hø
 • Presning af bigballer

Entrepenørarbejde

 • Alt gravning med rendegraver og minigraver

Stor jordvogn med 20 – 30 tons vogn

Belægningsopgaver i grus og fliser

 • Kombineret slamsuger og spuler til kloark og dræn.
 • Rørsøgning med kamera
 • Nedrivning af huse samt belægningstilbud
 • Etablering af dræn
 • Lækagesøgning med kamera

Eller kontakt Karsten Kolding på Mobil 22 83 75 33

Grundvad Maskinstation A/S

Bakken 12, Hvidbjerg 7860 Spøttrup 

CVR nr 36045981 

Mobil 22837533

Karsten Kolding : kk@grundvadmaskinstation.dk

Generelle henvendelser : mail@grundvadmaskinstation.dk